Hủy

Do nghe Tin tức

  • 08/09/2021 - 17:01

    Fintech trong "bình thường mới"

    Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.
  • 26/08/2021 - 13:30

    Đòn bẩy Got It của VNG

    Thương vụ đầu tư 6 triệu USD vào Got It cho thấy tham vọng của vng muốn thay đổi ngôi vương trong cuộc đua Fintech.