Hủy

Do nghe Tin tức

  • 21/09/2022 - 10:26

    Đường vào Việt Nam của KardiaChain

    KardiaChain chọn Việt Nam là thị trường để thâm nhập vì đây là thị trường tiềm năng khi Chính phủ đã phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
  • 20/09/2022 - 09:13

    Vén mây đón kỳ lân mới

    Mặc dù nền kinh tế đang mang màu sắc ảm đạm, các thế hệ startup Việt Nam mới vẫn vươn lên để đột phá.
Người Tiên Phong