Hủy

Đỗ Nguyễn Kiên Tin tức

  • 14/05/2013 - 20:01

    Lịch sự kiện ngày 15/5

    Chủ tịch VHG muốn thoái toàn bộ gần 14% vốn. TDN, DHG, MDG, GSP, GAS, CLW, TVD, VBH giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền mặt.