Hủy

Do son Tin tức

  • 31/08/2023 - 17:07

    Đánh giá kết quả đào tạo

    Bốn cấp độ đánh giá đào tạo của Don Kirkpatrick vốn là mô hình đánh giá đào tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
  • 10/05/2023 - 13:00

    Khác lạ MUJI

    Đến Việt Nam sau 3 năm, nhà bán lẻ lớn thứ 3 Nhật MUJI gần như khước từ mọi hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông.