Hủy

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tin tức

  • 23/05/2013 - 09:04

    Nhập siêu 1,2 tỷ USD trong tháng 5

    Tính chung 5 tháng, cả nước nhập siêu 1,92 tỷ USD trong khi khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu hơn 4,06 tỷ USD.