Hủy

Doanh nghiệp nhà nước Tin tức

Lép vế trước FDI

Lép vế trước FDI

Luật chơi phải được thiết lập lại, tạo thế cân bằng cho doanh nghiệp nội trước các doanh nghiệp FDI.

  • 21/11/2017 - 08:30

    SCIC được đà thoái vốn

    Sau thoái vốn thành công ngoài mong đợi ở Vinamilk (VNM), SCIC tiếp tục triển khai những lần thoái vốn kế tiếp.