Hủy

Doanh thu thuần Tin tức

  • 24/06/2013 - 13:27

    Tại sao nhiều công ty từ chối mua lại Nokia?

    Gần đây, nhiều thông tin cho rằng, một số công ty công nghệ đang có ý định mua lại Nokia. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn chưa có 1 thỏa thuận chính thức nào được đưa ra.
  • 02/10/2012 - 09:43

    GAS ghi nhận doanh thu muộn 2 tháng

    Theo thỏa thuận của GAS và chủ khí tại bể Nam Côn Sơn, GAS sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn VAT sau 2 tháng kể từ ngày giao khí.