Hủy

DOFICO Tin tức

Ai đang là cổ đông chi phối tại Lothamilk?

Ai đang là cổ đông chi phối tại Lothamilk?

Từ việc cho rằng Dofico sở hữu không hợp pháp 22% vốn điều lệ, bà Wang Jou Hsuan đã khiếu kiện nhiều nơi và có hành vi gây cản trở hoạt động tại công ty, ảnh hưởng đến thương hiệu sữa Lothamilk.

XOR, XOR Việt Nam