Hủy

Đổi mới Tin tức

  • 18/12/2018 - 12:21

    Trung Quốc 40 năm đổi mới qua ảnh

    40 năm trước, ấn tượng với sự hiện đại hóa của Nhật Bản, lãnh đạo Trung Quốc đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho kinh tế nước này.