Hủy

Dona NewTower Tin tức

Tồn kho sữa tăng

Tồn kho sữa tăng

Chỉ số tồn kho sữa và các sản phẩm từ sữa tăng 25,7%, tuy nhiên chế biến và sản xuất cũng tăng 10,6%.