Hủy

Dong a Tin tức

 • 27/11/2023 - 07:30

  Bước nhảy A.I của Đông Nam Á

  Các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy mạnh A.I vì công nghệ này có tiềm năng đóng góp tới 1.000 tỉ USD vào nền kinh tế khu vực vào năm 2030.
 • 24/11/2023 - 06:30

  Xuất khẩu lao động: Vui trước, buồn sau

  Xuất khẩu lao động có thể giải quyết tình trạng thiếu việc làm nhưng hệ quả về lâu dài đối với khả năng thu hút FDI là chưa thể lường trước được.
 • 23/11/2023 - 15:37

  Nhà vừa túi tiền cứu tín dụng

  Nút thắt tín dụng có thể được giải quyết bằng việc tạo cú hích cho thị trường bất động sản với phân khúc giá phù hợp với sức mua của số đông.