Hủy

Dong a Tin tức

Proptech & phép thử khó Propzy

Proptech & phép thử khó Propzy

Dù không đại diện cho thị trường nhưng việc thu hẹp hoạt động của Propzy cho thấy vẫn còn nhiều rào cản mà các proptech Việt Nam chưa thể vượt qua.

  • 29/06/2022 - 07:30

    Logistics xanh

    Hợp tác là chìa khóa giảm phát thải carbon trong ngành logistics.
Người Tiên Phong