Hủy

Dong bac Tin tức

  • 06/07/2018 - 08:34

    USD lợi thế trong chiến tranh thương mại

    "Chiến tranh thương mại là tốt và việc giành chiến thắng sẽ thật dễ dàng", lời nhận định này của ông Donald Trump đang mang lại lợi ích cho đồng USD.