Hủy

Dong chinh Tin tức

  • 10/06/2021 - 07:30

    Đích ngắm của M&A

    M&A sôi động khi người mua có nhiều mục tiêu: mở rộng danh mục đầu tư hoặc ghi nhận lợi nhuận tài chính.