Hủy

Đông Hải Bến Tre Tin tức

  • 20/05/2013 - 22:54

    Lịch sự kiện ngày 21/5

    Cha thành viên Hội đồng quản trị đăng ký bán toàn bộ 745 nghìn cổ phiếu VHG. SAP, AGM, TS4 giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền mặt.
  • 30/04/2012 - 11:16

    DHC không chia cổ tức năm 2011

    Lãnh đạo CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) cho biết, Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2011 mà tập trung vốn cho hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2012.