Hủy

Đồng hành Tin tức

OCB đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu

OCB đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu

Ngân hàng Phương Đông triển khai sản phẩm mới tài trợ bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức bằng điện nhằm ứng trước vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu toàn quốc.