Hủy

Dong lai Tin tức

  • 11/03/2024 - 07:30

    Dự phòng cho nợ xấu

    Nợ xấu vẫn là mối lo của ngành ngân hàng, nhất là khi nợ xấu được dự báo sẽ đạt đỉnh trong năm 2024.
  • 09/01/2024 - 07:30

    Lãi vay đánh bay lợi nhuận

    Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm cộng thêm chi phí lãi vay tăng mạnh đã thổi bay lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.