Hủy

Đồng loạt giảm Tin tức

Bản tin thị trường cà phê ngày 19/9

Bản tin thị trường cà phê ngày 19/9

Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 34,6-35,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.

 • 11/09/2015 - 08:03

  Bản tin thị trường cà phê ngày 11/9

  Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 34,5-35,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 03/09/2015 - 08:28

  Bản tin thị trường cà phê ngày 3/9

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 34,6-35,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 02/09/2015 - 08:18

  Bản tin thị trường cà phê ngày 2/9

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 35-35,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 29/08/2015 - 08:04

  Bản tin thị trường cà phê ngày 29/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 35-35,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 26/08/2015 - 08:29

  Bản tin thị trường cà phê ngày 26/8

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 35,1-35,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 25/08/2015 - 08:56

  Bản tin thị trường cà phê ngày 25/8

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 35,3-35,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 22/08/2015 - 08:00

  Bản tin thị trường cà phê ngày 22/8

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 35,3-36,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 21/08/2015 - 08:20

  Bản tin thị trường cà phê ngày 21/8

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 35,5-36,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 20/08/2015 - 08:44

  Bản tin thị trường cà phê ngày 20/8

  Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh xuống 36,1-36,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 18/08/2015 - 08:14

  Bản tin thị trường cà phê ngày 18/8

  Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 36,8-37,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 13/08/2015 - 08:17

  Bản tin thị trường cà phê ngày 13/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 36,7-37,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm khá mạnh.
 • 07/08/2015 - 09:10

  Bản tin thị trường cà phê ngày 7/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 35,5-36,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 04/08/2015 - 08:52

  Bản tin thị trường cà phê ngày 4/8

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 35,2-35,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
Người Tiên Phong