Hủy

Đồng loạt tăng Tin tức

 • 10/09/2015 - 08:31

  Bản tin thị trường cà phê ngày 10/9

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 35,2-35,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 09/09/2015 - 08:07

  Bản tin thị trường cà phê ngày 9/9

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35-35,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 04/09/2015 - 08:31

  Bản tin thị trường cà phê ngày 4/9

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 34,8-35,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 19/08/2015 - 08:30

  Bản tin thị trường cà phê ngày 19/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,3-38 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 15/08/2015 - 08:33

  Bản tin thị trường cà phê ngày 15/8

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 37-37,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 14/08/2015 - 09:38

  Bản tin thị trường cà phê ngày 14/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 36,8-37,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 12/08/2015 - 08:38

  Bản tin thị trường cà phê ngày 12/8

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 37,2-37,7 triệu đồng/tấn. Cà phê Việt Nam đối mặt vụ mất mùa thứ hai liên tiếp. Giá Robusta và Arabica đồng loạt tăng.
 • 11/08/2015 - 08:45

  Bản tin thị trường cà phê ngày 11/8

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 36,6-37,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 08/08/2015 - 08:14

  Bản tin thị trường cà phê ngày 8/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,9-36,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 06/08/2015 - 09:43

  Bản tin thị trường cà phê ngày 6/8

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 35,8-36,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 05/08/2015 - 09:00

  Bản tin thị trường cà phê ngày 5/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,5-36,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
Người Tiên Phong