Hủy

Dong quy Tin tức

Cuộc đua quỹ đất

Cuộc đua quỹ đất

Quỹ đất lớn là vũ khí giúp doanh nghiệp tạo nền tảng cạnh tranh cho giai đoạn sắp tới.

Dòng tiền bỏ phố lên rừng

Dòng tiền bỏ phố lên rừng

Nhiều sóng đầu tư “đất trên rừng” diễn ra khi các chủ đầu tư lớn mở rộng thị trường nhằm đa dạng hóa quỹ đất và sản phẩm.