Hủy

Dong Tin tức

  • 11/07/2024 - 07:30

    Cần Thơ cần lực đẩy

    Lượng giao dịch giảm cho thấy thị trường bất động sản Cần Thơ vẫn chưa hết khó khăn.
  • 10/07/2024 - 07:30

    Tiền chờ người vay mua nhà

    Ngoài lãi suất giảm, thị trường cần động lực lớn hơn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho vay bất động sản.
XOR, XOR Việt Nam