Hủy

Dòng tiền Tin tức

  • 12/06/2024 - 15:30

    Cá nhân cân khối ngoại

    Dòng tiền mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đỡ thị trường trước đà bán ròng của khối ngoại.
  • 12/03/2024 - 07:30

    Sóng “lạ” của USD

    Ngay từ những ngày đầu năm, tỉ giá đồng Việt Nam so với USD đã “gợn sóng”.
XOR, XOR Việt Nam