Hủy

Động vật hoang dã Tin tức

Xấu hổ vì cao hổ!

Xấu hổ vì cao hổ!

Trong khi số lượng hổ còn lại trong tự nhiên vô cùng hiếm và cần bảo tồn nghiêm ngặt thì thị trường cao hổ Việt Nam vẫn sôi động.

Người Tiên Phong