Hủy

Động vật quý hiếm Tin tức

  • 11/04/2014 - 09:04

    Những món đồ mua cả cây vàng giờ ra sao?

    Theo thời gian, những món đồ được mua bằng cả cây vàng cũng dần mất đi giá trị. Một số vẫn được các gia đình sử dụng, số còn lại bị đem bán đồng nát, làm đồ trưng bày.