Hủy

Dong von bat dong san Tin tức

 • 07/11/2023 - 19:00

  Tiền nóng vào bất động sản

  Cải thiện tình trạng nhỏ giọt, vốn vào bất động sản đang được gia tăng nhờ nhiều chính sách thúc đẩy mạnh hơn.
 • 23/08/2023 - 07:30

  Bất động sản: "Băng mỏng đã tan"

  Thị trường bất động sản chờ thời gian thẩm thấu các chính sách tích cực từ việc gỡ 2 nút thắt lớn nhất hiện tại là pháp lý và vốn.
 • 13/12/2022 - 14:37

  9 xu hướng bất động sản nổi bật 2023

  Sau những biến động lớn, thị trường BĐS đang điều chỉnh và hình thành các xu hướng nổi bật, hứa hẹn sẽ dẫn dắt dòng tiền đầu tư trong thời gian tới.