Hủy

Dòng vốn trong nước Tin tức

  • 17/09/2013 - 01:03

    Gánh nặng lãi vay đã giảm bớt

    Phần lớn các khoản vay đã được áp lãi suất mềm hơn, nhưng vẫn còn một tỷ trọng đáng kể đang chịu trên 15%/năm.
  • 01/11/2012 - 17:19

    Bất động sản vẫn thu hút dòng vốn FDI

    Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn được các nhà đầu tư ngoại có tiềm lực nhắm tới, nhất là trước một đợt thoái vốn mới của nhiều doanh nghiệp lớn.
XOR, XOR Việt Nam