Hủy

Đồng Xoài Tin tức

Nhật muốn trồng xoài tại Đồng Tháp

Nhật muốn trồng xoài tại Đồng Tháp

Chuyên gia Nhật vừa lấy mẫu đất, mẫu nước tại vùng chuyên canh xoài Cao Lãnh về phân tích xem có phù hợp để trồng giống xoài của nước này hay không.