Hủy

DPN Aerogels Tin tức

Tìm “siêu vật liệu” từ... rác thải

Tìm “siêu vật liệu” từ... rác thải

Chinh phục “siêu vật liệu” Aerogel mở ra những cơ hội rất lớn để giải nhiều bài toán cùng lúc: xử lý rác thải, bảo vệ môi trường,sản xuất vật liệu mới