Hủy

Dự án có khả năng Tin tức

TPHCM sẽ cắt vốn các dự án chậm tiến độ

TPHCM sẽ cắt vốn các dự án chậm tiến độ

Mười năm trước UBND TPHCM đã bố trí 4 tỉ đồng xây dựng hạng mục kho bãi, đường giao thông cho cảng sông Phú Định, thế nhưng từ đó tới nay, các hạng mục này chỉ giải ngân được 160 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân chỉ 4%.