Hủy

Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau Tin tức

Bàn giao nhà máy đạm Cà Mau

Bàn giao nhà máy đạm Cà Mau

Nhà máy đạm Cà Mau đi vào sản xuất ổn định đạt công suất tối ưu từ 95-100% theo thiết kế và đã sản xuất được trên 250 nghìn tấn sản phẩm.

Người Tiên Phong