Hủy

Du lịch Hồng Kông Tin tức

Hồng Kông nhớ nhau không?

Hồng Kông nhớ nhau không?

Đừng nghĩ Hồng Kông chỉ có bê tông cốt thép mà Hồng Kông là một thành phố mang tính quốc tế, xanh tươi, lãng mạn và thân thiện.

Người Tiên Phong