Hủy

Du lịch thái lan Tin tức

  • 30/04/2022 - 16:32

    Khởi sắc du lịch Đông Nam Á

    Nới lỏng chính sách nhập cảnh kết hợp nhiều biện pháp phục hồi, ngành du lịch tại Đông Nam Á được kỳ vọng sớm lấy lại vị thế như trước COVID-19.