Hủy

Du lịch Thành Thành Công Tin tức

  • 28/04/2014 - 16:51

    VNG có thêm 3 cổ đông lớn

    Ba cổ đông mới của CTCP Du lịch golf Việt Nam (VNG) sở hữu tổng cộng 8.982.840 cổ phiếu VNG, chiếm 69,1% vốn điều lệ của công ty.