Hủy

Dư nợ cho vay Tin tức

  • 26/09/2014 - 08:15

    Hơn 3 tỷ USD kiều hối đổ về TP.HCM

    Theo số liệu mới nhất từ UBND TP.HCM, tính đến thời điểm này, lượng kiều hối về thành phố đạt 3,12 tỷ USD, bằng 68% so với cả năm 2013.
  • 16/09/2014 - 10:04

    Tín dụng đã tăng trưởng 5,82%

    Dư nợ bất động sản tăng ấn tượng nhất với 9,85%. Lãi suất tiền vay không còn là sự trở ngại để doanh nghiệp tiếp cận vốn.