Hủy

Dự trữ dầu thô của Mỹ Tin tức

Giá dầu tiếp tục phá đáy

Giá dầu tiếp tục phá đáy

Giá dầu ngày 9/12 giảm phiên thứ 4 liên tiếp, lập đáy mới, khi giới thương nhân tập trung vào nguồn cung sản phẩm hóa dầu đang tăng mạnh.