Hủy

Dưa chuột Tin tức

Vị của nước Mỹ

Vị của nước Mỹ

Nhà văn Mark Twain viết, "Gã nào quen với đồ ăn Mỹ thì không thể đột ngột chết đói ở châu Âu. Gã sẽ chỉ chết dần chết mòn thôi".