Hủy

Dubai UAE Tin tức

  • 10/06/2015 - 07:30

    Dubai: Thị trường dễ tính

    "Người Trung Đông rất thiện cảm với hình ảnh Việt Nam, và đây là cơ hội của chúng ta”, đại diện một doanh nghiệp Việt đang mở rộng ở Dubai chia sẻ.