Hủy

Dung cho vay Tin tức

Cho vay tiêu dùng lo nợ xấu

Cho vay tiêu dùng lo nợ xấu

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế khoảng 12.749 nghìn tỉ đồng, trong đó tín dụng tiêu dùng của toàn hệ thống đạt khoảng 2.703 nghìn tỉ đồng.

 • 27/06/2023 - 17:26

  Nhu cầu tín dụng yếu do đâu?

  Tính đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
 • 30/03/2023 - 13:30

  Sóng tỉ USD vay dưới chuẩn

  Thị trường cho vay tiêu dùng dưới chuẩn với quy mô hàng chục tỉ USD vô cùng hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro hiện tại và phía trước.
 • 09/02/2023 - 10:00

  Tìm cửa mới cho vay tiêu dùng

  Hàng trăm ngàn tỉ trong thị trường tín dụng tiêu dùng cần một cơ chế quản lý thích hợp hơn để tăng trưởng lành mạnh.