Hủy

Dung vung Tin tức

 • 31/08/2023 - 12:07

  Coteccons chắc nền móng Net Zero

  Tầm nhìn dài hạn về Net Zero sẽ mang lại cho Coteccons và tương lai ngành xây dựng một vị thế quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước.
 • 12/04/2023 - 08:30

  Quyền lực của xanh

  Trong phát triển bền vững, quyền lực lớn nhất thuộc về nhãn hàng và người tiêu dùng.
 • 16/09/2021 - 08:00

  Tiền xanh, môi trường xanh

  Trong tăng trưởng dài hạn, Việt Nam sẽ phải cân bằng “dòng tiền xanh” đi đôi với “môi trường xanh”.