Hủy

Duoc pham my Tin tức

  • 22/01/2024 - 13:00

    Dược phẩm nội chờ lực đẩy 2024

    Năm 2023 nhiều ngành có mức tăng trưởng âm, nhưng ngành dược vẫn có sự tăng trưởng nhờ sự bứt phá của các công ty dược dẫn đầu.
  • 13/05/2023 - 07:30

    Traphaco "kê đơn" thuốc mới

    Sản phẩm Đông dược mang lại lợi nhuận chính nhưng khi sức nóng cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, Traphaco cần thêm những “toa thuốc” mới.