Hủy

Đường hầm ngâm Tin tức

Căn cứ bí mật của tàu ngầm Hà Nội

Căn cứ bí mật của tàu ngầm Hà Nội

Tàu ngầm Hà Nội - tàu ngầm tấn công đầu tiên của Việt Nam sẽ đậu ở Cam Ranh, nơi được xem là một trong những quân cảng tốt nhất thế giới.