Hủy

Duong suc Tin tức

  • 03/07/2013 - 14:59

    TPHCM chưa thu phí đường bộ trong 2013

    UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở ngành nghiên cứu đề xuất phương án thu phí sử dụng đường bộ cho từng loại phương tiện, trình UBND thành phố trong quý IV/2013.