Hủy

Dương Thị Mai Hoa Tin tức

VIB thay Tổng giám đốc

VIB thay Tổng giám đốc

Bà Dương Thị Mai Hoa đã từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc khối nguồn vốn nắm quyền Tổng giám đốc.