Hủy

Đứt quãng Tin tức

  • 05/01/2015 - 11:56

    Lại đứt cáp quang AAG

    Thời điểm xảy ra sự cố là 8h04 phút sáng 5/1. Đơn vị điều hành chưa xác định được thời gian khắc phục sự cố.