Hủy

Duy Xuyên Tin tức

  • 03/10/2012 - 15:15

    Sản lượng lúa tại Quảng Nam tăng cao

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cả năm 2012 sản lượng lúa ước tính tăng 7,5% so với năm trước, mạnh nhất từ trước đến nay.
XOR, XOR Việt Nam