Hủy

E learning Tin tức

Virtual Learning dễ hay khó?

Virtual Learning dễ hay khó?

Mô hình đào tạo truyền thống “bó tay” trước đại dịch, việc chuyển dịch từ đào tạo online sang đào tạo offline là việc thiết yếu trong thời điểm hiện nay.

  • 06/09/2017 - 08:00

    Khởi nghiệp với trí tuệ nhân tạo

    Sau nửa năm ra mắt, với nhiều hợp đồng hàng ngàn đô và tốc độ tăng trưởng 15-20%/tháng, Cinnamon đang tạo được lợi thế nhất định trong cuộc đua startup AI.
Người Tiên Phong