Hủy

Easec 14 Tin tức

Synectics tài trợ sự kiện EASEC 14

Synectics tài trợ sự kiện EASEC 14

Công ty cổ phần tư vấn Synectics chính thức là nhà tài trợ vàng cho sự kiện EASEC 14 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.