Hủy

Eib Tin tức

  • 07/05/2019 - 10:00

    Eximbank “nội chiến”

    Đã 5 năm qua, tranh chấp giữa các nhóm cổ đông tại Eximbank vẫn diễn ra căng thẳng.
  • 24/01/2018 - 14:00

    Chuyển động mới ở Eximbank

    Trong những ngày đầu năm mới, giá cổ phiếu EIB của Eximbank đã chạm mốc mà nhiều năm gần đây chưa vượt lên được: 15.000 đồng/cổ phiếu.
Người Tiên Phong