Hủy

Eib Tin tức

  • 24/01/2018 - 14:00

    Chuyển động mới ở Eximbank

    Trong những ngày đầu năm mới, giá cổ phiếu EIB của Eximbank đã chạm mốc mà nhiều năm gần đây chưa vượt lên được: 15.000 đồng/cổ phiếu.