Hủy

Elizabeth Arden Tin tức

12 nữ doanh nhân thay đổi giới kinh doanh

12 nữ doanh nhân thay đổi giới kinh doanh

Từ Weight Watchers, Chanel cho đến công ty tái chế giấy lớn nhất của Trung Quốc, những người phụ nữ thông minh đã đứng phía sau rất nhiều doanh nghiệp lớn.

XOR, XOR Việt Nam