Hủy

Ép mía Tin tức

Tồn kho đường giảm trong tháng 6

Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, đường tồn kho tại các nhà máy đến giữa tháng 6/2014 đạt 548.940 tấn, giảm so với 680.000 tấn tháng trước.

Người Tiên Phong