Hủy

Evn hanoi Tin tức

  • 10/07/2012 - 07:55

    Yêu cầu VNPT, Viettel dừng tăng cước thuê kênh

    Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ áp dụng chính sách bình ổn giá đối với dịch vụ cho thuê kênh trong nước cho đến khi Bộ kiểm tra xong về vấn đề tăng giá của VNPT và Viettel.