Hủy

EVN Tin tức

North faces 4,900 MW shortfall in May and June

North faces 4,900 MW shortfall in May and June

EVN is considering reducing demand and mobilising more oil-thermal power sources during the main dry season months of May, June, and July as the northern provinces face a shortfall in available electricity.

 • 17/02/2023 - 10:28

  Vietnam Electricity faces $2.75 bln losses in 2023

  In a statement released on Wednesday, the Vietnamese government has warned that the country's state utility, EVN, will suffer losses of $2.75 billion this year if its retail electricity prices remain unchanged.
 • 25/11/2022 - 07:30

  Lối thoát cho năng lượng sạch

  Năng lượng sạch đang đối mặt với nhiều rào cản từ chính sách ưu đãi chưa rõ ràng cho đến nguồn tín dụng, trái phiếu bị siết chặt.
 • 29/06/2020 - 14:00

  Nhanh như giá điện!

  Rất nhiều khách hàng coi việc tăng đột biến hóa đơn điện sinh hoạt là một bước lùi về tính minh bạch của EVN.
Người Tiên Phong